Skip to main content

Distributed for Karolinum Press, Charles University

From Laughter to Forgetting

A Source-Book of Czech Avant-Garde Discourses

A comprehensive reader on the Czech literary avant-garde.
 
In recent years a prominent trend in the study of European modernism and the avant-garde has been increased attention to texts and traditions that have long stood in the shadow of the French, German, and British traditions that dominate the canon. Yet this more expansive view of European modernism and the avant-garde has been hindered by the limited range of texts available outside the original languages. This book addresses that problem by offering a wide-ranging selection of literary, theoretical, and documentary sources from one of the most dynamic and original European avant-garde traditions: that of the first Czechoslovak Republic and of the Bohemian lands. The Czech avant-garde is in many respects the ideal “alternative” avant-garde to present in detail to a wider readership: it tracks Central European developments and was often influential internationally while being deeply embedded in particular cultural dynamics that produced original forms. This volume returns interwar Czech avant-garde writings to their place as a firmly embedded component of the European avant-garde.

350 pages | 6 1/2 x 9 1/4

Modern Czech Classics

Literature and Literary Criticism: General Criticism and Critical Theory, Slavic Languages


Table of Contents

1. The Laughter of the Avant-Garde (1918-1929): Proletarian Art, Poetism, Constructivism

Section Introduction

Capek, Karel: “Kritika slov”
Capek, Josef: Nejskromnejší umení [extracts]
Weiner, Richard: Trásnicky dejinných dnu [extracts]
Šalda, F. X.: “O úpadku literatury—i mnohých vecí jiných... ”
Hora, Josef: “K novému umení”
U. S. Devetsil
Neumann, Stanislav K.: “Devetsil”
Teige, Karel: “Novým smerem”
Teige, Karel: “Obrazy a predobrazy”
Capek, Karel: “Poznámka k stati Karla Teiga ‘Obrazy a predobrazy‘“
Capek, Karel: “Proc nejsem komunistou”
Teige, Karel: “S novou generací”
Vancura, Vladislav: “Rád nové tvorby”
Götz, František: “O Hosta a o ty, kterí stojí za ním”
Teige, Karel: “O expresionismu”
Götz, František: “Trochu polemiky, trochu vyznání”
Wolker, Jirí: “Proletárské umení”
Literární skupina: “Naše nadeje, víra a práce”
Šíma, Josef: “Reklama”
Schulz, Karel: “Poetika”
Štyrský, Jindrich: “Obraz”
Teige, Karel: “Foto Kino Film”
Teige, Karel: “Poetismus”
Nezval, Vítezslav: “Papoušek na motocyklu cili o remesle básnickém”
Cerník - Halas - Václavek: “Dosti Wolkera!”
Nezval, Vítezslav: “Film”
Teige, Karel: “Poezie pro pet smyslu”
Teige, Karel: “Dada”
Teige, Karel: “Vudce ceské moderny”
Teige, Karel: “K teorii konstruktivismu”
Kupka, František: “Tvorení v umení výtvarném”
Rykr, Zdenek: Teigism
Teige, Karel: “Slova, slova, slova”
Štyrský, Jindrich a Toyen: “Populární uvedení do artificielismu”
Voskovec, Jirí: “Želva, o které se nikdo nezminuje”
Obrtel, Vít: “Harmonie”
Nezval, Vítezslav: “Návestí o poetismu”
Nezval, Vítezslav: “Kapka inkoustu”
Teige, Karel: “Ultrafialové obrazy cili artificielismus”
Teige, Karel: “Manifest poetismu”
Klíma, Ladislav: Vterina a Vecnost [extracts]


2. A Generation Splits: Avant-Garde in Crisis (1929-1932)

Section Introduction

Štyrský, Jindrich: “Koutek generace I”
Štyrský, Jindrich: “Malá prolegomena”
Václavek, Bedrich: “O marxistickou teorii umení”
Štoll, Ladislav: “Lidé v ‘ laboratori‘”
Václavek, Bedrich: “Konec ‘revolucní‘ avantgardy”
Obrtel, Vít: “O stavbe veží”
Brouk, Bohuslav: “Na obranu individualismu”
Obrtel, Vít: “Právo na teorii”
Navrátil, Václav: “Kvart”
Jakobson, Roman: “O dnešním brusicství ceském” [extracts]
Capek, Josef: “Krize charakteru”


3. Complicating the Real (1933-1938): Surrealism and Prague School Polyfunctionalism

Section Introduction

Teige, Karel: “Básen, svet, clovek”
Teige, Karel: “Deset let surrealismu” [extracts]
Teige, Karel: “Socialistický Realismus a surrealismu” [extracts]
Weiner, Richard: Lazebník (Poetika)
Štyrský, Jindrich: “Surrealistické malírství (nekolik poznámek)”
Štyrský, Jindrich: “ Surrealistická fotografie”
Štyrský, Jindrich and Vítezslav Nezval: “Pokus o poznání iracionality fotografie”
Štyrský, Jindrich et al: “Pokus o poznání iracionality plnicího pera”
Toyen: TBC
Nezval, Vítezslav: “K ceskému surrealismu”
Mukarovský, Jan: “Místo estetické funkce mezi ostatními”
Mukarovský, Jan: “Individuum v umení”
Mukarovský, Jan: “Dialektické rozpory moderního umení”
Mukarovský, Jan: “Francouzská poezie Karla Capka”
Ladislav Novomeský: “Cesko-slovenský kulturní vztah“
Kalandra, Záviš: “Nadskutecno v Surrealismu“
Kalandra, Záviš: “Cin André Bretona“
Kalandra, Záviš: “Princip slasti a princip reality v umení“
Chalupecký, Jindrich: “Slovo o situaci nadrealismu u nás“
Brouk, Bohuslav: “Máchuv kult“
Cerný, Václav: “Surrealismus proti proudu“


4. Deaths of the Avant-garde (1938-1942): The Myth of Everydayness

Section Introduction

Navrátil, Václav: “K novému mýtu“
Navrátil, Václav: “O krizi krizeologie“
Navrátil, Václav: “O smutku, lásce a jiných vecech“
Rykr, Zdenek: “K našemu modernímu umení“
Soucková, Milada: “K novému románu“
Chalupecký, Jindrich: “Smysl moderního umení“
Chalupecký, Jindrich: “Svet, v nemž žijeme“
Chalupecký, Jindrich: “Umení napodobí skutecnost“
Kolár, Jirí: Nový don Quijote [extracts]

Be the first to know

Get the latest updates on new releases, special offers, and media highlights when you subscribe to our email lists!

Sign up here for updates about the Press